DVEP


De Vrije Energie Producent, kortweg DVEP, is een nieuw ‘no-nonsense’ energiebedrijf dat met dertig medewerkers haar klanten de mogelijkheid biedt om energiecontracten voor een kortere en/of langere looptijd te kopen of te verkopen. Hiervoor biedt DVEP zeer interessante handelsconstructies waarbij klanten kunnen profiteren van marktschommelingen.
Het gaat dan om elektriciteit opgewekt door windturbines, warmtekrachtkoppelingen, biovergisting en bioverbranding, maar ook levering van elektriciteit d.m.v. portfolio management.
De frisse aanpak van het bedrijf heeft geleid tot een strategie van gecontroleerde groei in eigen productievermogen en groei in de afnemers van energie.
Doordat de vraag naar energie stijgt zullen in de toekomst de energieprijzen stijgen. Hierdoor wordt kleinschalige elektriciteitsproductie steeds belangrijker en ook goed portfolio management voor de in- en verkoop van energie. Energie wordt hiermee en strategisch product.
DVEP handelt eerlijk en zonder risico en haalt zijn marge uit het percentage van de meeropbrengsten welke zij realiseren met de in- en verkoop van energie.
 

Contact gegevens


DVEP

Postbus 856
7550 AW Hengelo

Tel: +31 (0)74 376 62 43
Fax: +31 (0)74 376 62 19

E-mail:
Internet: www.dvep.nl