Twence


Twence B.V. Afval en energie verwerkt het afval van huishoudens en bedrijven. Dit doen zij op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Die taak heeft de onderneming van haar opdrachtgevers, de gemeenten van Twente, meegekregen.
Speerpunt van het Hengelose bedrijf is afval om te zetten in duurzame energie. Daarom is de uitbreiding van de activiteiten van Twence met een Biomassa Elektriciteitscentrale, de BEC, een logische stap.
De installatie biedt een extra mogelijkheid voor het verwerken van organisch afvalmateriaal, in dit geval afvalhout en grovere, niet composteerbare, delen uit groenafval. De elektriciteit die de installatie hiermee opwekt, geldt voor 100% als groene stroom.Daarnaast betekent het een aanzienlijke besparing op het verbruik van aardgas.
Met de energie die de BEC opwekt kunnen maar liefst 44.000 huishoudens van stroom voorzien worden! Dat is een stad van circa 85.000 inwoners.

De bestaande afvalverbrandingsinstallatie die al sinds 1997 in gebruik is, heeft eenzelfde capaciteit. Dat geldt ook voor de derde afvalverbrandingslijn die dit jaar in gebruik komt. Deze levert behalve elektriciteit ook energie in de vorm van warmte. 
 

Contact gegevens


Twence B.V.

Postbus 870
7550 AW Hengelo

Boldershoekweg 51
7554 RT Hengelo

Tel. +31 (74) 240 44 44
Fax +31 (74) 240 43 33

E-mail: info(at)twence(dot)nl
Internet: www.twence.nl