Eeko


Eeko staat symbool voor eekhoorn en ecologie.
De eekhoorn is het symbool voor ´inzamelen´ en inzamelen is onze kernactiviteit. Ecologie staat voor evenwicht in de natuur.

Wij ondersteunen bedrijven, organisaties en instellingen door hen een deel van de milieuzorg uit handen te nemen, door de inzameling van lege cartridges en gebruikte mobiele telefoons. Wij bieden hen hiertoe service en gemak.

Met Eeko wil Van Klaveren CCC een bedrijf zijn, dat gericht is op duurzaam ondernemen, milieuzorg en service. Wij willen betrouwbaar, klantgericht, professioneel en transparant zijn.

Eeko® stelt duurzaam ondernemen en de zorg voor het milieu centraal. ´Geef kleur aan het milieu´onderstreept onze missie. Met Eeko treden wij op een nieuwe manier naar buiten en laten wij zien waar wij eigenlijk al jaren mee bezig zijn: ondernemen met milieu en mens als focus.

Bijvoorbeeld de financiële ondersteuning van Stichting Aap, het Europese opvangcentrum voor uitheemse dieren in Almere, waar wij sinds vijf jaar een partnership mee hebben. Of het Wereld Natuur Fonds, Stichting Hulphond, Dorcas Hulp Nederland (sinds maart 2007), Diergaarde Blijdorp (sinds juni 2007), Apenheul en GaiaPark (sinds augustus 2007), DierenPark Amersfoort (sinds januari 2008) en Jantje Beton (sinds september 2008) waarmee wij strategische samenwerkingen aan zijn gegaan. Maar ook de vele andere charitatieve instellingen, scholen en verenigingen die zich gesteund weten door een financiële bijdrage, organisatorische of persoonlijke hulp bij hun (fondsen-)wervende activiteiten.

Verder werden wij enkele jaren geleden beloond met de ´Couleur Locale´ prijs van de Provincie Overijssel voor diversiteit in (multicultureel) personeelsbeleid.

Door nadrukkelijk en actief met Eeko naar buiten te treden, onderstrepen we dat duurzaam ondernemen dan ook een meer en meer belangrijke plaats inneemt in onze eigen bedrijfsvoering.
 


 

Gerelateerde links


 

Contact gegevens


Eeko

Postbus 101

7400 AC Deventer

Tel.: +31 (0) 570 85 85 85
Fax: +31 (0) 570 85 85 25

Email: info(at)eeko(dot)nl
Website: www.eeko.nl